Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika – jemný a harmonizující přístup k našemu zdraví. Jeho název je poněkud vědecký, a tak mu raději říkám jednoduše kranio.

Česky by se dalo nazvat uzdravování hlubokým klidem. Jde o celostní metodu, která podporuje vnitřní moudrost těla a jeho schopnost nalezení rovnováhy a zdraví. Podporuje naši důvěru v život a rozvoj našeho vnitřního potenciálu. Působí nejen v rovině tělesné, ale i psychické a duchovní.

Zdraví není stavem, ale je silou, která v nás proudí celý život.  

Tato životní síla ovlivňuje fungování každé naší buňky. Od početí se díky ní vyvíjíme, rosteme a udržujeme v nejlepší možné rovnováze až do smrti.

Všechny naše části jsou spojeny velmi jemnou a hustě tkanou sítí a neustále spolu komunikují. Vše, co si myslíme, cítíme a děláme, tuto síť neustále ovlivňuje a přetváří a všechny její části na změny reagují.

Během života mohou nastat okolnosti, které v našem těle či psychice naruší zdravý pohyb naší životní síly. Tělo reaguje obrannými reflexy a napětím, které blokuje léčivé zdroje. Životní energie pak namísto zdravého proudění směřuje do těchto destruktivních vzorců a posiluje je. Naše buňky mění svou strukturu, metabolismus a začínají fungovat jinak.

V těchto situacích je třeba vytvořit prostor pro obnovení zdravého pohybu životní energie. Kranio napěťové vzorce oslovuje a rozpouští. Stažená místa se mohou rozvolnit a osvobodit energii, která v nich byla zadržovaná. Buňky tak opět dostávají informaci plného zdraví.

Pomocí jemného doteku, naslouchající přítomnosti a hlubokého klidu podpořím vaše samoúzdravné procesy.

V hluboké úctě, tichu a klidu se spojuji s živoucím polem zdraví a inspiruji k tomu i vaše tělo. Jemný dotek a naslouchající přítomnost, bez záměrů hodnotit a interpretovat, umožňuje vaší vnitřní léčivé moudrosti se projevit.  

Můžete tak prožít okamžiky hlubokého spočinutí a odevzdání se principu, který vás přesahuje a zároveň je vaší podstatnou součástí. Společně ponecháme sílu, která vaše tělo stvořila, aby jej i léčila.

Přijďte prožít pocit, jak vaším tělem proudí život.

Oblasti působení kraniosakrální biodynamiky

Fyzické obtíže

 • bolesti a chronické obtíže pohybového aparátu,
 • bolesti žaludku nebo jiných orgánů,
 • poruchy imunitního systému, 
 • hormonální poruchy, menstruační obtíže,
 • astma,
 • bolesti hlavy, migrény.

Trauma a posttraumatické symptomy

 • následky úrazů,
 • příprava na plánovanou operaci,
 • pooperační obtíže a regenerace po narkóze,
 • emoční a tělesné šoky,
 • pocity odcizení a úzkosti.

Podpora v osobním rozvoji

 • celková harmonizace, posílení a stabilizace,
 • prohloubení schopnosti vnímat vlastní tělo,
 • integrace těla, mysli a duše,
 • načerpání energii a hluboký odpočinek,
 • zmírnění stresu a napětí,
 • pocit oddělenosti.

Psychické a psychosomatické obtíže

 • deprese, vyčerpání, únava, vyhoření,
 • chronický únavový syndrom,
 • poruchy spánku,
 • stres, neschopnost se uklidnit.

Těhotné a po porodu

 • zmírnění těhotenských obtíží,
 • příprava na porod,
 • poporodní regenerace,
 • rozpouštění porodních a prenatálních traumat,
 • upevnění vztahu mezi matkou a dítětem,
 • obava z mateřství,
 • podpora v nové životní situaci.

Děti

 • poporodní regenerace,
 • KISS syndrom,
 • rozpouštění porodních a prenatálních traumat,
 • hyperaktivita dětí, poruchy učení,
 • koliky, dráždivost, poruchy spánku,
 • podpora při přechodu do nové vývojové fáze,
 • podpora v období životních změn,
 • doba intenzivního růstu.

Článek o přínosech ošetření dětí najdete zde

Historie kraniosakrální biodynamiky

Kořeny metody sahají do osteopatie. Základy založil na vědeckých zkoumáních americký lékař W. G. Sutherland na počátku 20. století. Pracoval s lebečními kostmi, membránami a prouděním mozkomíšního moku. Později obrátil svou pozornost k základní životní síle (nazval ji Dech života), která toto vše způsobuje a pohybuje bioenergií, tekutinami, tkáněmi a kostmi.

O rozvoj metody směrem od biomechanického (mechanické vnímání a manuální ovlivňování životních pochodů v těle – kraniosakrální terapie, osteopatie) k biodynamickému přístupu (holistické vnímání celistvosti člověka bez použití mechanických zásahů – kraniosakrální biodynamika) se zasloužili jeho následovníci J. Jealous, M. Kern, F. Sills a Ch. Ridley. V biodynamickém přístupu se používá také model práce s traumatem dle P. Levina, což umožňuje podpořit větší živost a celistvost člověka.

Videa o kraniosakrální biodynamice

Odkaz momentálně  nefunguje. O jeho zprovoznění jsem požádala provozovatele – Cesty k sobě.

 

Ohlasy klientek

Moc si vážím Vašich postřehů, které dáváte do slov a jen je nabízíte - nevnucujete, neradíte, ani nehodnotíte. Cítím atmosféru důvěry a společného naladění, i když neřešíme jen příjemné věci. Při kraniu se hlavní část děje mimo slova a rozumovou kontrolu a to bylo pro mě z počátku nové. Bez ovlivňování nechat projevit moudrost těla a s důvěrou nechat proces plynout. Brzy ale jsem poznala, jak je to úlevné. Kranio mi pokaždé přináší jiné poselství. Někdy si dopřávám hlubokou relaxaci, jindy probíhá bouřlivější proces, někdy vůbec nevím, co se dělo. Bylo mi také dopřáno zažít pocit, který je těžko popsatelný slovy – jako bych vnímala bytí na buněčné úrovni. Pocítila jsem velkou vděčnost a pokoru za tento prožitek.
Monika
projektová manažerka
Před měsícem jste u nás byla kvůli podezřeni na KISS syndrom. Když se Anička po terapii vyspinkala, začala otáčet hlavu na obě strany, při nošení už není tak zaťatá, dá se nosit v klubíčku, při kojení je mnohem klidnější, při usínání už nemá potřebu točit hlavičku doprava, aby si ulevila a pro uchopení hraček krásně používá i pravou ručičku. Prostě všechno je jinak... Dokonce si toho všimla i babička. Vážím si i toho, že jste za námi přijela až domů. Moc Vám děkuji!
Barbora Sojková
na mateřské
Děkuji vám za příjemný a podnětný rozhovor a krásný zážitek z kraniosakrální biodynamiky. Věřím, že i ty mi pomohly k mému pohodovému porodu!
Lenka Pařízková
na mateřské