Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika – jemný a harmonizující přístup k našemu zdraví. Jeho název je poněkud vědecký, a tak mu raději říkám jednoduše kranio.

Česky by se dalo nazvat uzdravování hlubokým klidem. Jde o celostní metodu, která podporuje vnitřní moudrost těla a jeho schopnost nalezení rovnováhy a zdraví. Podporuje naši důvěru v život a rozvoj našeho vnitřního potenciálu. Působí nejen v rovině tělesné, ale i psychické a duchovní.

Zdraví není stavem, ale je silou, která v nás proudí celý život.

Tato životní síla ovlivňuje fungování každé naší buňky. Od početí se díky ní vyvíjíme, rosteme a udržujeme v nejlepší možné rovnováze až do smrti.

Všechny naše části jsou spojeny velmi jemnou a hustě tkanou sítí a neustále spolu komunikují. Vše, co si myslíme, cítíme a děláme, tuto síť neustále ovlivňuje a přetváří a všechny její části na změny reagují.

Oblasti působení kraniosakrální biodynamiky

FYZICKÉ OBTÍŽE

bolesti a chronické obtíže pohybového aparátu, bolesti žaludku nebo jiných orgánů, poruchy imunitního systému, hormonální poruchy, menstruační obtíže, astma, bolesti hlavy, migrény.

PSYCHICKÉ A PSYCHOSOMATICKÉ OBTÍŽE

deprese, vyčerpání, únava, vyhoření, chronický únavový syndrom, poruchy spánku, stres, neschopnost se uklidnit.

TRAUMA A POTRAUMATICKÉ SYMPTOMY

následky úrazů, příprava na plánovanou operaci, pooperační obtíže a regenerace po narkóze, emoční a tělesné šoky, pocity odcizení a úzkosti.

TĚHOTNÉ A PO PORODU

zmírnění těhotenských obtíží, příprava na porod, poporodní regenerace, rozpouštění porodních a prenatálních traumat, upevnění vztahu mezi matkou a dítětem, obava z mateřství, podpora v nové životní situaci.

PODPORA V OSOBNÍM ROZVOJI

celková harmonizace, posílení a stabilizace, prohloubení schopnosti vnímat vlastní tělo, integrace těla, mysli a duše, načerpání energii a hluboký odpočinek, zmírnění stresu a napětí, pocit oddělenosti.

DĚTI

poporodní regenerace, KISS syndrom, rozpouštění porodních a prenatálních traumat, hyperaktivita dětí, poruchy učení, koliky, dráždivost, poruchy spánku, podpora při přechodu do nové vývojové fáze, podpora v období životních změn, doba intenzivního růstu.

Během života mohou nastat okolnosti, které v našem těle či psychice naruší zdravý pohyb naší životní síly. Tělo reaguje obrannými reflexy a napětím, které blokuje léčivé zdroje. Životní energie pak namísto zdravého proudění směřuje do těchto destruktivních vzorců a posiluje je. Naše buňky mění svou strukturu, metabolismus a začínají fungovat jinak.

V těchto situacích je třeba vytvořit prostor pro obnovení zdravého pohybu životní energie. Kranio napěťové vzorce oslovuje a rozpouští. Stažená místa se mohou rozvolnit a osvobodit energii, která v nich byla zadržovaná. Buňky tak opět dostávají informaci plného zdraví.

Pomocí jemného doteku, naslouchající přítomnosti a hlubokého klidu podpořím vaše samoúzdravné procesy.

V hluboké úctě, tichu a klidu se spojuji s živoucím polem zdraví a inspiruji k tomu i vaše tělo. Jemný dotek a naslouchající přítomnost, bez záměrů hodnotit a interpretovat, umožňuje vaší vnitřní léčivé moudrosti se projevit.   Můžete tak prožít okamžiky hlubokého spočinutí a odevzdání se principu, který vás přesahuje a zároveň je vaší podstatnou součástí. Společně ponecháme sílu, která vaše tělo stvořila, aby jej i léčila.

 

Historie kraniosakrální biodynamiky

Kořeny metody sahají do osteopatie. Základy založil na vědeckých zkoumáních americký lékař W. G. Sutherland na počátku 20. století. Pracoval s lebečními kostmi, membránami a prouděním mozkomíšního moku. Později obrátil svou pozornost k základní životní síle (nazval ji Dech života), která toto vše způsobuje a pohybuje bioenergií, tekutinami, tkáněmi a kostmi.

O rozvoj metody směrem od biomechanického (mechanické vnímání a manuální ovlivňování životních pochodů v těle – kraniosakrální terapie, osteopatie) k biodynamickému přístupu (holistické vnímání celistvosti člověka bez použití mechanických zásahů – kraniosakrální biodynamika) se zasloužili jeho následovníci J. Jealous, M. Kern, F. Sills a Ch. Ridley. V biodynamickém přístupu se používá také model práce s traumatem dle P. Levina, což umožňuje podpořit větší živost a celistvost člověka.

Přijďte prožít pocit, jak vaším tělem proudí život.

KRANIO PRO DOSPĚLÉ

VÍCE INFO

KRANIO TĚHOTENSKÉ

VÍCE INFO

KRANIO POPORODNÍ

VÍCE INFO

KRANIO PRO DĚTI

VÍCE INFO