Dula není porodní asistentka

Dula není porodní asistentka

Kdo je dula? A kdo porodní asistentka? Jsou jejich kompetence stejné či nikoliv?

Dula je průvodkyně ženy v době těhotenství, porodu a po porodu. Poskytuje ženě informace, psychickou a fyzickou podporu. Posiluje v ženě sebedůvěru, ženské a mateřské sebevědomí a plně respektuje její individualitu, potřeby a přání.

V čem dula pomáhá

Dula u porodu pomáhá jak rodící ženě, tak i jejímu partnerovi, pokud svou ženu doprovází. Svou přítomností u porodu vytváří atmosféru klidu a bezpečí. Diskrétně pozoruje průběh porodu a nabízí možnosti, jak podpořit ženu v jeho zvládání. Zná ženu již z doby těhotenství a může ji poskytnout odpovídající druh podpory.

Přítomnost duly u porodu pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací. Výrazně snižuje délku otvírací fáze, pravděpodobnost zakončení porodu císařským řezem, pravděpodobnost použití oxytocinu, léků proti bolestem a epidurálu. Péče duly o matku má pozitivní vliv také na kojení nebo snížení výskytu poporodní deprese.

Kdo dula není

Dula není zdravotnice –  nevede porod, do jeho průběhu nezasahuje, nečiní lékařská rozhodnutí a nenese za zdravotní stav rodící ženy zodpovědnost. Nezasahuje do kompetencí zdravotníků, ale doplňuje péči porodních asistentek a lékařů a napomáhá komunikaci mezi rodiči a zdravotníky. Dula nebojuje, ani nerozhoduje za rodiče, ale podporuje je v jejich kompetencích, volbách a rozhodnutích.

Často je zaměňována práce duly a porodní asistentky. Kdo je tedy porodní asistentka?

Je to osoba se zdravotnickým vzděláním, která se po zdravotní a psychické stránce stará o ženu v průběhu nekomplikovaného těhotenství, porodu a šestinedělí. Pečuje též o zdravého novorozence. Provádí kontrolu zdravotního stavu, preventivní opatření a zdravotní vyšetření. Po zdravotní stránce sleduje vývoj těhotenství a plodu v děloze. Na svou zodpovědnost může vést fyziologický porod, provádět první ošetření novorozence a ošetřit případná porodní poranění ženy. V případě zjištění zdravotního rizika předává ženu do péče lékaře – gynekologa, porodníka.

Článek vyšel na portálu ĆtiDoma.cz.