Petice Dítě patří k rodičům

Petice Dítě patří k rodičům

Ivana Antalová založila petici Dítě patří k rodičům jako norma při poskytování zdravotních služeb v porodnictví, kterou podepsalo již více než 860 lidí.

Rodiče novorozenců jsou v porodnicích diskriminováni, je jim bráněno v dodržování platných právních předpisů, dochází k porušování základní lidských práv a k ohrožení zdraví.

Nově vznikající rodiny čelí v porodnicích poškozující separaci. Děti jsou od svých rodičů oddělovány a umísťovány do inkubátorů, na observační boxy, případně novorozenecká oddělení, kde o ně pečují poskytovatelé zdravotních služeb, pouze s občasnou podporou kontaktu dětí s jejich rodiči. V případě spontánního porodu se jedná o oddělování až v řádu hodin. V případě zdravotních komplikací na straně matky (operativní porod) nebo dítěte (předčasný porod, nemoc) až v řádu dnů a týdnů. Děje se tomu tak i v případech, kdy rodiče opakovaně žádají o podporu nepřetržitého kontaktu v péči o své děti. Následkem tohoto oddělování dochází zejména ke zvyšování rizika nosokomiální (nemocniční) infekce zejména u dětí, zvyšování rizika vzniku či komplikací PTSD (postraumatické stresové poruchy) u jednotlivých členů rodiny, zvyšovaní rizika oslabování rodičovských kompetencí, zvyšování rizika poruch laktace matky a výživy jejího dítěte a další, což může mít zásadní negativní vliv na zdraví dítěte i celé rodiny. Dochází tím také ke zvyšování rizika zdravotních problémů v budoucnosti (ADHD, hyperaktivita, závislosti a další).

Tímto způsobem dochází také k porušování právních předpisů a to zejména §28, odst. 1, 2 a 3, písm. a) a e) zák. č. 372/2011, a §855, odst. 1, § 856 a §858 zák. č. 89/2012, dále k porušování práv hospitalizovaných dětí, které etická komise Ministerstva zdravotnictví schválila již v roce 1993 a Listiny základních práv a svobod, kterou vyhlásilo předsednictvo České národní rady již v roce 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky.

Chcete-li se dovědět více, příp. připojit svůj podpis, nahlédněte zde.