Nové inspirující knihy

Nové inspirující knihy

Na knižní trh vyšly nové inspirující knihy: Ženské příběhy – Cyklická cesta životem, Naše děti, naše světy – Jak biologie a kultura ovlivňují naše rodičovství a Varovné signály očkování, A. Strunecká.

Ženské příběhy – Cyklická cesta životem, sestavila Lilia Khousnoutdinova (Toplil, 2012)
Příběhy, které vycházejí z pravdivé zkušenosti několika desítek odvážných žen, které se rozhodly promluvit nahlas o tom, co je tichým tabu. Kniha zahrnuje příběhy smutné, veselé, inspirující, autentické, hluboké. Více na http://www.mistsofavalon.cz/dvd/zenske-pribehy-/ZP01,zenske-pribehy-.html.

Naše děti, naše světy – Jak biologie a kultura ovlivňují naše rodičovství, Meredith  F.  Smallová (Dharmagaia, 2012)
Kniha je kombinací praktických informací o rodičovské péči a vědecké analýzy provokující k zamyšlení. Spojuje objevy pediatrů, výzkumníků v oboru vývoje dítěte a antropologů, kteří studují, do jaké míry je naše rodičovská péče založena na biologických potřebách a do jaké míry na kultuře – a jak často to, co diktuje kulturní tradice, nemusí být to nejlepší pro naše děti. Více na http://www.dharmagaia.cz/kniha/825-meredith-smallova-nase-deti-nase-svety-jak-biologie-a-kultura-ovlivnuji-nase-rodicovstvi.

Varovné signály očkování, A. Strunecká (ALMI, 2012)
Kniha srozumitelným a jasným způsobem vysvětluje mechanismus imunity a důsledky vakcinace, obsahuje rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví. Více na http://www.almi.cz/almi-nakladatelstvi/100-varovne-signaly-ockovani.html.