Úvaly, Praha
734 897 099
petra@petraleva.cz

Průběh ošetření

Kraniosakrální biodynamika - pro dospělé, ženy těhotné a po porodu, miminka i děti

Samotnému ošetření předchází rozhovor, ve kterém si promluvíme o důvodech, které klienta na ošetření přivádí a vyjasníme si jeho záměr. 

Po úvodním rozhovoru se klient přesune na lehátko, na kterém leží v pohodlné pozici, zůstává oblečený, je přikrytý dekou. Vedu klienta v nalezení maximálně pohodlné a příjemné pozici, aby se mohl co nejvíce uvolnit a podpořil tak aktivaci uzdravujících procesů.

Při ošetření velmi jemně přiložím ruce na klienta a v této pozici setrvám, jak dlouho bude třeba. Během ošetření mohu tímto způsobem kontaktovat několik míst, nebo budu po celou dobu jen na jedné části těla. 

Klient může pozorovat, co se v jeho těle odehrává a jak se cítí, nebo se plně oddat relaxaci a hlubokým klidovým stavům.V závěru ošetření dojde ke zklidnění a usazení probíhajících procesů.

Ošetření je vždy spoluprací ošetřujícího a klienta a jeho průběh závisí na tom, co je pro klienta příjemné. Práce zpravidla probíhá v tichosti, ale ošetřující i klient mohou v průběhu ošetření komunikovat o prožitcích klienta, jeho potřebách změnit či upravit polohu apod.

Prožitky klientů při ošetření jsou velmi individuální a mohou se značně různit v závislosti na aktuálně probíhajících léčivých procesech.

PŘÍPRAVA NA OŠETŘENÍ

Před ošetřením a alespoň 24 hodin po něm se nedoporučuje pít alkohol a užívat jiné omamné látky, vykonávat náročnou fyzickou a duševní činnost, neboť by to mohlo vést ke snížení účinnosti ošetření.

První sezení trvá zhruba 120 minut, každé další vždy 90/120 minut. Lepší je počítat při plánování času s dostatečným prostorem, abyste nebyli nuceni pospíchat, vystavovat se stresu a ošetření mohlo v klidu doznít. 

Počítejte s tím, že ošetření nekončí přesně v okamžiku, kdy odcházíte od ošetřujícího. Některé procesy mohou doznívat ještě několik hodin či dní. V tomto případě je dobré dopřát si volnější program, dostatek spánku a tekutin.

FREKVENCE OŠETŘENÍ

Zvolená frekvence ošetření je velmi individuální. Obecně se pro účinnost a dlouhodobý efekt doporučuje 6 – 10 ošetření s odstupem 1 – 2 týdnů mezi sebou.

Velmi záleží na aktuálním zdravotním stavu a očekáváních klienta. Někteří klienti přicházejí na ošetření jednorázově při obtížích, jiní používají metodu jako udržovací  a chodí na ošetření v pravidelných časových úsecích. Jiní chodí dlouhodobě a vědomě prochází hlubokým léčebným procesem ve všech oblastech svého života.

OŠETŘENÍ DÍTĚTE

Před schůzkou komunikuji s rodičem o důvodech, které je na ošetření přivádějí. Ideálně tak, aby tomuto rozhovoru dítě nebylo přítomno – nejčastěji telefonicky před domluveným termínem.

Dítě přichází v doprovodu rodičů, nejčastěji maminky. Navazuji vztah nejenom s rodičem, ale také s dítětem, až je jakkoli staré.

Ošetření je zpravidla kratší než u dospělých (do 30 minut), neboť děti jsou mnohem otevřenější a citlivější. Dlouhé ošetření by pro ně bylo zahlcující. Průběh sezení záleží na věku, temperamentu a aktuální náladě dítěte. 

U miminek probíhá nejčastěji v náruči rodiče.

U malých dětí, které se již pohybují samostatně, probíhá péče v rámci hry – s dítětem si hraji (nebo rodič), následuji jej v pohybu a zároveň na něj přikládám ruce, případně pracuji i bez kontaktu s tělem.

Zejména u miminek a malých dětí věnuji pozornost nejen dítěti, ale i jeho rodičům, zejména mamince. Je-li třeba, pracuji s oběma najednou – jejich vazbou a vztahem.

Větší děti (cca od 8 let) již zpravidla leží na lehátku. Mohou s sebou mít oblíbenou hračku.

OŠETŘENÍ TĚHOTNÝCH

Ošetření těhotných probíhá v podstatě shodně s ošetřením jiných dospělých osob.

Důraz je kladen na zaujetí pohodlné pozice. Zejména v druhé polovině těhotenství bývá poloha v leže na boku s podloženými koleny, kotníky a břichem.

tehotenske kranio1

OŠETŘENÍ PO PORODU

Pracuji s matkou i novorozencem – sezení trvá 2 hodiny a záměrem je poporodní integrace a regenerace.

Toto ošetření je možné realizovat i u klientky doma, pokud jsou pro to vhodné podmínky.