Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/19690/virtual/www/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 854
O metodě | Petra Navanita Levá – kraniosakrální biodynamika, cvičení pánevního dna
Petra Navanita Levá
Sovova 369
250 82 Úvaly
Telefon: 734 897 099
E-mail: petra@petraleva.cz

PDbanner

strp2016_125x125

O metodě

Kraniosakrální biodynamika by se česky dala nazvat uzdravování hlubokým klidem.

Jde o velmi jemnou metodu, která podporuje vnitřní moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy a zdraví. Je založená na vnímání a podpoře přirozených životních sil, které jsou v lidském těle přítomny po celý život, dokonce i v době nemoci či po prodělaném traumatu. Tyto životní síly udržují, uzdravují a oživují tělesné struktury a jejich funkce, ale i další naše složky.

Kraniosakrální biodynamika působí nejen v rovině tělesné, ale i mentální, emoční a duchovní. Nezaměřuje se na nemoci a jejich následky, ale vztahuje se ke Zdraví a jeho projevům. Léčivé procesy probíhají holisticky – klient zpracovává prvotní příčinu potíží (nikoli jen jejich symptomy a následky), a to pro něj tím nejvýhodnějším způsobem. Klient je podporován, aby si znovuprožil svou celistvost, Jednotu a propojení nejen svých jednotlivých složek (tělo, mysl, emoce, duše…), ale i se svým okolím.

bez loga_Petra_191Ošetřující pomocí jemného dotyku a vlastního hlubokého klidu podporuje samoléčebný proces klienta a aktivuje jeho životní zdroje – je plně v přítomném okamžiku a s úctou naslouchá hluboké moudrosti a léčivým schopnostem těla klienta. Vrozená inteligence klientova těla sama rozhoduje o tom, kde a jakým způsobem bude ozdravný proces probíhat.

Název kraniosakrální biodynamiky je odvozen od slov cranium (latinsky lebka), os sacrum (latinsky kost křížová), bios (řecky život) a dynamis (řecky síla, moc, pohyb). Spojitost mezi lebkou a kosti křížovou představuje mozkomíšní mok, který mezi těmito částmi těla pulzuje svým vlastním rytmem a spolu s ním jemně pulzují i všechny tekutiny, orgány a tkáně v lidském těle. Spojení slov bio-dynamický popisuje holistický přístup terapie, který respektuje přirozenou životní sílu, její pohyb a hlubokou moudrost – naslouchá ji, podporuje ji, ale nesnaží se ji mechanickou silou ovlivňovat.

Český název uzdravování hlubokým klidem je o něco lépe uchopitelný a také případnější, neboť podstatu metody a její základní princip vystihuje v hlubší úrovni. Tento název však zatím není příliš zažitý.

Kořeny metody sahají do osteopatie a jejich základy na počátku 20. století položil na vědeckých zkoumáních americký lékař W. G. Sutherland. Zjistil, že lebeční kosti nejsou srostlé, ale pohybují se, a jejich pohyb souvisí s pulzací mozkomíšního moku. Pracoval s lebečními kostmi, membránami a prouděním mozkomíšního moku. Později obrátil svou pozornost k základní životní síle (nazval ji Dech života), která toto vše způsobuje a pohybuje bioenergií, tekutinami, tkáněmi a kostmi. O rozvoj metody směrem od biomechanického (mechanické vnímání a ovlivňování životních pochodů v těle – kraniosakrální terapie, osteopatie) k biodynamickému přístupu (holistické vnímání celistvosti člověka bez použití mechanických zásahů – kraniosakrální biodynamika) se zasloužili jeho následovníci J. Jealous, M. Kern a především F. Sills. V biodynamickém přístupu se též používá model práce s traumatem dle P. Levina, což umožňuje podpořit větší živost a celistvost člověka.

Článek o přínosech ošetření dětí najdete zde.

Článek o kraniosakrální biodynamice, který vyšel v časopise Meduňka.

___

Léčitel ve skutečnosti není léčitelem
neboť on není tím, kdo koná.
Léčení jím jen prochází.

Být léčitelem znamená ne-být.

Čím méně jsi, tím více léčení
skrze tebe může procházet…“

Osho