Úvaly, Praha
734 897 099
petra@petraleva.cz

Jak můžete podpořit ošetření

Kraniosakrální biodynamika - pro dospělé, ženy těhotné a po porodu, miminka i děti

Jak můžete podpořit zdárný průběh ošetření

Zdárný průběh ošetření můžete výrazně podpořit, a to níže uvedenými kroky. Zároveň však platí: do ničeho se nenuťte a nevěnujte provádění aktivit příliš mnoho úsilí – to by naopak vedlo ke zpomalení či zbrždění celého procesu. Čím častěji budete ošetření přijímat, případně sami rozvíjet své vědomí a vnímání, tím snadnější pro vás níže uvedené kroky budou a následně budou přicházet zcela automaticky a bez úsilí.

Léčebný proces podpoříte zejména tím, že se uvolníte a necháte léčebný proces volně probíhat. Svou pozorností a vědomím zůstávejte ve svém těle a jemně pozorujte, co se uvnitř děje. Nejvýhodnější je, když dokážete vnímat své tělesné, mentální a duševní procesy zároveň – vede to ke zintenzivnění léčebného procesu a hlubšímu a komplexnějšímu následnému pocitu jednoty.

Psychické uvolnění můžete podpořit svým co největším fyzickým pohodlím. Neobávejte se tedy požádat o cokoli, co jej podpoří – polštářky na podložení hlavy, kolen, beder či rukou, odkrýt/přidat deku, změna intenzity osvětlení, změna polohy těla, změna (byť zcela minimální) polohy mých rukou či zjemnění/zintenzivnění jejich kontaktu. V průběhu ošetření se můžete hýbat, vydávat zvuky, protahovat se, napít se či navštívit toaletu. Jakékoli nepohodlí ztěžuje cestu k plnému průběhu léčivých procesů. Velmi uvítám, když prozkoumání svého pohodlí budete věnovat náležitou pozornost a čas a vyjádříte své potřeby, neboť pohodlí je zásadním předpokladem pro zdárný průběh ošetření.

Můžete se též spojit s něčím, co vám přináší příjemné pocity, pocit jistoty, klidu, radosti, bezpečí, síly, tzv. zdrojem. Po spojení se zdrojem nastává uvolnění nervového systému – získáváte tak přístup do hlubších klidových stavů, kde můžete čerpat více energie, vitality a procházet léčením v hlubších úrovních. V obecné rovině lze říci, že čím silnější má člověk zdroje a čím více je s nimi v kontaktu, tím je vitálnější a dosahuje hlubšího klidu – nejen při ošetření, ale i v běžném životě.

Zdroje mohou být vnitřní a vnější. Vnitřním zdrojem může být radost ze života, vědomí smyslu života, láska, důvěra v Boha apod. Vnějším zdrojem je např. příroda, rodina, přátelé, oblíbená činnost (koníček), místo, kde se cítíte dobře, domácí mazlíček apod. Když si vyberete svůj zdroj, chvíli na něj myslete a pozorujte při tom své pocity v těle. Zkuste najít, kde jsou příjemné pocity nejintenzivnější – v tomto místě chvíli zůstaňte. Posléze se svou pozorností pomalu rozšiřte do zbytku těla. Nebo si můžete představit, že se v místě nejintenzivnějšího prociťování zdroje usadíte jako pozorovatel a odsud sledujete, co se v těle děje.

Schopnost vnímat své tělo, pozorovat probíhající procesy a být ve spojení se zdroji má každý člověk na jiné úrovni – souvisí to s naším životním stylem a tím, jak uvedené schopnosti rozvíjíme. Chystáte-li se na ošetření poprvé, neklaďte na sebe příliš vysoké nároky – zcela postačí, když se uvolníte, zaměříte svou pozornost na tělo a nebudete rozvíjet složité myšlenkové procesy. Vše ostatní již přijde postupně samo.

Při psaní tohoto textu bylo čerpáno z brožury Kraniosakrální balancing, Co by měl vědět každy klient aneb jak podpořit léčebný proces, P. Ryčová, 2009.

___

„Jste tím, čím jsou vaše nejniternější touhy.
Jaká je vaše touha, takový je váš úmysl.
Jaký úmysl – taková vůle.
Jaká vůle – takový čin.
Jaký čin – takový osud.“

Upanišady, starobylé védské texty